De Zingende Zaag

Er valt natuurlijk veel te zeggen voor het gebruik van een electrische zaag: een decoupeerzaag is zeer snel en wendbaar, en een circelzaag laat een prachtig haaks vlak achter. Je kunt je afvragen waarom je nog een ouderwetse handzaag zou gebruiken.
De handzaag kan echter iets wat electrische zagen niet kunnen. Hij kan het ritme van de bouwplaats aangeven, mits hij wordt bewogen door een ervaren vakman. Als deze persoon langs zijn duim de eerste zaagstreek inzet, wordt de toon gezet. Vervolgens zaagt hij met lange krachtige halen het hout in twee. Met de klank die ontstaat “spreekt” hij tot zijn vakbroeder die antwoordt met de heldere slagen van zijn hamer.
Als zij samen een stemming kunnen creëeren waarin wordt gesproken zonder woorden, hoe prachtig klonk de bouwplaats dan voorheen waar honderden vaklieden hun gereedschappen hanteerden.